ทันตกรรมบูรณะ อุดฟัน

  • อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงินหรือวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านแรก 500-700   ด้านต่อไปด้านละ 300-500
  • อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน ช่องละ1,500-3,000 บาท
  • ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(composite veneer) ซี่ละ 2,500-3,000 บาท
  • ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(porcelain veneer) ซี่ละ 10,000 - 15,000 บาท
  • อินเลย์/ออนเลย์ ซี่ละ 10,000-12,000 บาท


#6ขั้นตอนการอุดฟัน


1 ตรวจบริเวณที่พบรอยผุ จุดบกพร่อง หรือโครงสร้างที่สูญเสียไป สอบถามผู้ป่วยถึงอาการของฟันซี่ที่จะทำการบูรณะ นอกจากนี้ อาจทำการเอกซเรย์ฟันซี่ดังกล่าว เพื่อประเมินสภาพของโพรงประสาทฟัน


2 วางแผนการรักษา โดยคำนึงถึงตำแหน่ง การใช้งาน ลักษณะของฟัน และความพึงพอใจของผู้ป่วย


3 ทำการกรอแต่งฟันเพื่อเตรียมพร้อมในการบูรณะ ถ้าหากลักษณะของโพรงฟันมีขอบเขตที่ลึกมากใกล้โพรงประสาทฟัน หรือผู้ป่วยมีอาการเสียวในขั้นตอนการทำ ผู้ป่วยสามารถแจ้งทันตแพทย์ให้ใส่ยาชาเพื่อลดอาการเสียวฟันได้


4 เมื่อรอยผุหมดแล้ว ทันตแพทย์จะทำการใส่วัสดุบูรณะเพื่อทดแทนฟัน ถ้าเป็นวัสดุสีเหมือนฟันจะมีขั้นตอนการฉายแสงเพื่อให้วัสดุแข็งตัวเต็มที่


5 ทำการกำจัดวัสดุส่วนเกินทางด้านบดเคี้ยว โดยการให้เคี้ยวกระดาษสีฟ้า แดง เพื่อทราบตำแหน่งที่ต้องกรอแต่ง บริเวณที่มีวัสดุเกินขอบเขตทางด้านบดเคี้ยว


6 ทำการขัดแต่งเพื่อความสวยงามและเรียบมัน ลดการติดของเศษอาหาร และเพิ่มอายุการใช้งาน


หมายเหตุ :

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น

ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

เบอร์โทร

098-226-2326

ที่อยู่

172 ม.8 ซอยรามคำแหง2 ซอย 11แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
แผนที่

เวลาทำการ

10:00-20:00 ทุกวัน