จัดฟันรอบสอง ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 20 Dec 2021  เปิดอ่าน 3144 ครั้ง

จัดฟันรอบสอง ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ


หลังจากจัดฟันรอบแรกเสร็จ หลายคนอาจเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟัน โดยเฉพาะปัญหาฟันล้มจากการที่ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์อย่างต่อเนื่องตามที่ทันตแพทย์แนะนำ ทำให้หลายคนเลือกที่จะจัดฟันรอบ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น พร้อมทั้งการจัดตำแหน่งฟันให้ออกมาเรียงสวยตามที่ตนเองต้องการ

 

การจัดฟันรอบสอง มีกระบวนการไม่ต่างจากการจัดฟันรอบแรก แต่จะมีการตรวจวินิจฉัยความเสียหายของการเรียงตัวโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสามารถตรวจเช็กฟันในเชิงลึก เพื่อวางแผนการจัดฟันรอบที่สองให้ออกมาประสบความสำเร็จ และได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ 

 

ทันตแพทย์หญิงลลิตา รัชกิจประการ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน คลินิกคลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม 2 จะมาอธิบายเกี่ยวกับข้อควรรู้ ก่อนจัดฟันรอบที่ 2 เพื่อให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจมองหาคลินิกทันตกรรมที่มีมาตรฐานในการจัดฟัน ได้ทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับการจัดฟันรอบสองในบทความนี้จุดประสงค์ของการจัดฟันรอบสอง

ทันตแพทย์หญิงลลิลา อธิบายหัวใจหลักของการจัดฟันรอบสองเอาไว้ดังนี้ 

 1. เพื่อให้ฟันเรียงตัวสวยงาม เพราะในการจัดฟันรอบแรกหลายคนอาจยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เช่น ฟันเหยิน ฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันบิด จนทำให้หลายคนไม่มั่นใจเวลายิ้มหรือยิงฟัน
 2. เพื่อให้ฟันสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถเคี้ยว พูด หรือขยับฟันร่วมกับลิ้นและเหงือกได้อย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกติดขัด รวมถึงการทำความสะอาดช่องปาก สามารถแปรงฟันได้ในทุกซี่ฟัน 
 3. เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะการจัดฟันที่ดี มีคุณภาพ ทันตแพทย์จะต้องตรวจดูส่วนอื่นๆ ในช่องปากด้วย เช่น การเคลื่อนไหวของลิ้น การขยับของกระดูกฟันกราม ลักษณะในการกลืนน้ำลายของแต่ละคน 

 

แม้จะเคยผ่านการจัดฟันมาแล้วหนึ่งครั้ง ก็สามารถแก้ปัญหาและจัดฟันรอบสองให้ฟันเรียงตัวสวยงาม ลดปัญหาไม่พึงประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานฟันทุกซี่ให้สอดคล้องกับส่วนสำคัญในช่องปาก

 

ที่คลินิกทันตกรรมฟันยิ้มราม 2 ทันตแพทย์หญิงลลิตา อธิบายว่า จุดเด่นของการจัดฟันที่นี่จะมีการวิเคราะห์ลักษณะฟันและช่องปากเพื่อคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้รับบริการเป็นหลัก ให้ฟันเรียงตัวสวยงาม และมีความสุขในระหว่างกระบวนการจัดฟันใครควรจัดฟันรอบสอง?

หลังจากที่จัดฟันรอบแรกมาแล้ว อาจยังพบปัญหาเกี่ยวกับเรียงตัวของฟัน โดยผู้ที่ควรจัดฟันรอบสอง ได้แก่ 

 • ผู้ที่จัดฟันรอบแรกเสร็จแล้ว แต่ยังมีปัญหาการยืนตัวของฟันไม่สวยงาม เช่น ฟันล้ม ฟันเล ฟันเหยิน หรือมีปัญหาการสบฟัน ไม่พอใจกับการเรียงตัวของฟัน
 • ผู้ที่ไม่ใส่รีเทนเนอร์หลังจัดฟันเสร็จ ทำให้ฟันล้ม ฟันห่าง 
 • ผู้ที่มีฟันคุดขึ้นมาหลังจากจัดฟันรอบแรก ทำให้การเรียงตัวของฟันผิดปกติ 

 

จากประสบการณ์ของทันแพทย์หญิงลลิตาพบว่า ผู้ที่กลับมาจัดฟันรอบสองส่วนใหญ่เกิดจากการจัดฟันรอบแรกโดยแพทย์อาจไม่ได้ตรวจลักษณะของเหงือก การเคลื่อนไหวของลิ้น การกลืนน้ำลาย รวมถึงเนื้อเยื่อใต้จมูกที่มีส่วนต่อในการเรียงตัวของฟัน แต่พิจารณาเพียงแค่อุปกรณ์จัดฟันเท่านั้น ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือสร้างปัญหาอื่นๆ ในช่องปากตามมา 


ใครที่จัดฟันรอบสองไม่ได้?

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถจัดฟันรอบสองได้ แต่ควรปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนจัดฟันรอบสอง เพื่อตรวจดูสภาพความสมบูรณ์ของฟันและช่องปาก ไม่ให้ส่งผลกระทบกับโครงสร้างอื่นๆ โดยผู้ที่จัดฟันรอบสองไม่ได้ คือ 

 • ผู้ที่มีปัญหาฟันโยก ฟันไม่แข็งแรง
 • ผู้ที่มีโครงสร้างฟันทั้งภายในและภายนอกไม่ปกติ 
 • ผู้ที่รากฟันใต้เหงือกเกิดการละลายตัวเยอะ จนมีแนวโน้มที่ไม่สามารถพยุงฟันให้เคลื่อนตัวได้
 • ผู้ที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ หรือที่เรียกว่า “โรครำมะนาด”

 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีปัญหาโรคปริทันต์อักเสบ หรือโรคเกี่ยวกับฟันที่อาจทำให้การสบฟันกระทบกระเทือนหรือกระแทกเสียหาย ทันแพทย์อาจพิจารณาให้มีการจัดฟันเพื่อลดความเสียหายได้ แต่จะต้องตรวจฟันอย่างละเอียดเสียก่อนการฝึกกล้ามเนื้อระหว่างจัดฟันรอบสอง

การฝึกกล้ามเนื้อระหว่างจัดฟัน เป็นการฝึกเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนที่มีปัญหาภายในช่องปากให้มีการขยับร่วมกันอย่างสมดุลทุกส่วน โดยทันตแพทย์จะให้ผู้รับบริการฝึกฝนกล้ามเนื้อเองทุกวัน และคอยตรวจดูความเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อในช่องปาก

 

ทันตแพทย์หญิงลลิตาอธิบายสาเหตุที่ผู้จัดฟันควรฝึกกล้ามเนื้อว่า บริเวณโดยรอบของฟันทุกซี่มีทั้งเหงือก กล้ามเนื้อ และล้วนที่ทำงานร่วมกันกับฟัน ดังนั้น นอกจากจัดตำแหน่งฟันก็ควรจัดระเบียบกล้ามเนื้อรอบๆ ให้ทำงานกับฟันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม และทำให้มีโอกาสที่การจัดฟันจะล้มเหลว 

 

ผู้ที่ควรได้รับการฝึกกล้ามเนื้อระหว่างจัดฟันคือกลุ่มที่มีปัญหาลิ้นดุนฟัน ผู้ที่กลืนน้ำลายแล้วส่งผลกระทบกับการเรียงตัวของฟัน หรือมีแนวโน้มว่ากล้ามเนื้อในช่องปากบางส่วนอาจทำให้ฟันล้ม ซึ่งประเมินได้จากการตรวจช่องปากอย่างละเอียดในขั้นตอนการวางแผนจัดฟันรอบสอง 


ขั้นตอนการจัดฟันรอบสอง

ที่คลินิกทันตกรรมฟันยิ้มราม 2 ทันตแพทย์อาจพิจารณาวางแผนเพื่อสอนฝึกกล้ามเนื้อภายในช่องปากก่อนเริ่มจัดฟัน ในกรณีที่กล้ามเนื้อช่องปากมีปัญหา นอกจากนั้นขั้นตอนและกระบวนหลักๆ แทบไม่ต่างไปจากการจัดฟันรอบแรก โดยมีขั้นตอนการจัดฟันรอบสองดังนี้ 

 • เอกซเรย์ดูโครงสร้างและการเรียงตัวของฟัน
 • ถ่ายรูปและพิมพ์ปากสำหรับออกแบบอุปกรณ์จัดฟัน
 • ตรวจดูสุขภาพช่องปาก หากผู้เข้ารับบริการมีปัญหาสุขภาพฟัน เช่น ฟันผุ เป็นโรคปริทันต์ต่างๆ หรือมีฟันคุด ก็จำเป็นผ่าตัดหรือรักษาให้หายทั้งหมดเสียก่อน
 • ตรวจเช็กช่องปากโดยละเอียด เช่น ตรวจดูรากฟันว่า มีความแข็งแรงพอที่จะประคองฟันให้ขยับเปลี่นแปลงได้หรือไม่ ตำแหน่งของเนื้อเยื่อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบฟัน ลักษณะลิ้นที่ดุนฟัน เพื่อให้ทันตแพทย์เตรียมแผนการฝึกกล้ามเนื้อช่องปากระหว่างจัดฟัน
 • ถอนฟัน และกำจัดเนื้อเยื่อส่วนที่ไม่จำเป็น

 

หลังจากเคลียร์ช่องปากสำหรับการจัดฟันรอบสองแล้ว แพทย์จะนัดวันเพื่อเข้าติดอุปกรณ์จัดฟันซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละเทคนิควิธีการจัดฟันที่เลือก ผู้เข้ารับบริการควรแปรงฟันให้สะอาดก่อนเดินทางมายังคลินิก 

 

ส่วนการดูแลตนเองหลังจัดฟันรอบสอง ผู้เข้ารับบริการจะต้องมีวินัยในตนเอง ใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง หมั่นฝึกกล้ามเนื้อช่องปากตามคำแนะนำ รวมถึงดูแลช่องปากให้สะอาด สุขอนามัยดีอยู่เสมอ 


จัดฟันใส We Aligner ที่คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม 2

การจัดฟันใส We Aligner เป็นแบรนด์จัดฟันใสโดยคลินิกทันตกรรมฟันยิ้มราม 2 ที่เหมาะกับการจัดฟันในกลุ่มที่มีปัญหาฟันห่างเพียงเล็กน้อย หรือมีปัญหาฟันที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงผู้ที่เคยจัดฟันมาแล้วแต่ลืมใส่รีเทนเนอร์ทำให้ฟันห่าง 

 

เพราะการจัดฟันใส We Aligner เป็นการจัดฟันที่คิดราคาตามจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้จริง ทำให้มีราคาที่คุ้มค่าแต่ได้ประสิทธิภาพไม่แพ้แบรนด์จัดฟันใสยี่ห้ออื่นๆ 

 

ผู้ที่ต้องการจัดฟันรอบสอง สามารถปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางได้ที่ คลินิกทันกรรมฟันยิ้มราม 2 เพื่อพิจารณาเลือกการจัดฟัน We Aliger เพราะเป็นการจัดฟันแบบใสที่ราคาไม่แพง เหมาะกับการจัดฟันรอบสองเพราะไม่ได้แก้ไขการเรียงตัวของฟันเยอะ จึงใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นงานก็ให้ผลลัพธ์ฟันเรียงตัวสวยตามที่ต้องการ 

 

จัดฟันใส We Aligner ใช้บริการได้ที่ คลินิกทันตกรรมฟันยิ้มราม 2 คลินิกทันตกรรมใจกลางราม 2 ให้บริการทันกรรมทุกรูปแบบด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาในการดูแลช่องปากทุกมิติ

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2 

• อยู่ใกล้เมกาบางนา เซนทรัล บางนา ประเวศ บางพลี บางแก้ว สวนหลวง 

• สามารถมาทาง ถนน บางนา-ตราด /เฉลิมพระเกียรติ ได้


#ราม2 #ประเวศ #บางนา #ดอกไม้ 

#บางพลี #สมุทรปราการ #กิ่งแก้ว #บางพลี #บางบ่อ #ศรีนครินทร์


รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

เบอร์โทร

098-226-2326

ที่อยู่

172 ม.8 ซอยรามคำแหง2 ซอย 11แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
แผนที่

เวลาทำการ

10:00-20:00 ทุกวัน