แพทย์

ทพญ.ลลิตา รัชกิจประการ
(หมอแอน)

ทันตแพทย์สาขาจัดฟัน, จัดฟันปรับการเจริญเติบโตและความผิดปกติขากรรไกรในเด็ก,จัดฟันร่วมผ่าตัดขากรรไกร,จัดฟันแบบไม่รัดยาง(จัดฟันแบบดามอน , smartclip),จัดฟันแบบใส(Invisalign)

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ. เพ็ญพรรณ อนันตเจริญ
(หมอก้อย)

ทันตแพทย์สาขารากเทียม,ทั่วไป

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ.จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม
(หมอไหม)

ทันตแพทย์สาขาจัดฟัน, จัดฟันร่วมผ่าตัดขากรรไกร ,จัดฟันแบบดามอน

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
(หมอผิงผิง)

ทันตแพทย์สาขาจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล
(หมอปาล์ม)

ทันตแพทย์สาขาจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ.พิชญา ปิณฑวิรุจน์ (หมอแป๊ก)

ทันตแพทย์สาขาจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพ.ศิลป์ ชินศิรประภา (หมอศิลป์)

ทันตแพทย์สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันปลอม/ครอบฟัน/วีเนียร์

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

อ.ทพญ.ดร. บุศนา คะบุศย์
(หมอหม่อน)

อาจารย์ทันตแพทย์
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาฯ
ทันตกรรมรากเทียม ผ่าฟันคุด

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ชลลดา คำประสิทธิ์ (หมอวิว)

ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพ.ทิวัตถ์ ไตรจักรวนิช (หมอนิว)

ทันตแพทย์สาขาทั่วไป

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ปานชีวา เตชะสำราญ (หมอนิ้ง)

ทันตแพทย์สาขาทั่วไป

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญฺ.นพวรรณ อำไพสุวรรณ (หมอนภ)

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (รากเทียม วีเนียร์ ฟันปลอม ครอบฟัน)

ฟันยิ้มราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ.จุฑาสิณี ชวิลตกุล (หมอมิว)

ทันแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน

ฟันยิ้มราม2

นัดหมาย 0 0

ทพ.พัชร (หมอตึก)

ทันตกรรมประดิษฐ์(เฉพาะครอบ/รากเทียม/วีเนียร์)

ฟันยิ้มราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ.กมลพร ถาวรเวช (หมอผึ้ง)

ทันตกรรมทั่วไป

ฟันยิ้มราม2

นัดหมาย 0 0

ทพญ.รินลดา แจ้งชัดใจ (หมอเกรซ)

รักษารากฟัน ศัลย์ ทันตกรรมทั่วไป

ฟันยิ้มราม2

นัดหมาย 0 0

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม ราม2

เบอร์โทร

098-226-2326

ที่อยู่

172 ม.8 ซอยรามคำแหง2 ซอย 11แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
แผนที่

เวลาทำการ

10:00-20:00 ทุกวัน